FRAMGÅNG I LEDARROLLEN SKAPAS TIDIGT


INTRODUKTION

Starten avgör hur framgångsrik resan blir.

Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Om du startar genom att göra rätt saker i en ny relation kan belöningen innebära att man du tillit och blir accepterad för all framtid.

Såklart kan du göra misstag som kan förstöra framtida relationer. Tidig framgång kan inte garantera framtida framgångar, men långsiktig framgång är osannolik om du inte får en bra start. Människor kan överraska, de växer i utmaningens stund eller kanske visar sin styrka i strålkastarljuset. När förutsättningarna ändras kan människor som tidigare inte visat upp sig blomma ut. En långsam start behöver inte vara slutet på karriären. Men ingenting kan ersätta en riktigt god start.

(SE) 100 days global.mobil

 

Ladda ner e-boken