100Days blog

jan 21, 2021

Vad är det mest effektiva HR-initiativet för organisationer?

Det mest effektiva HR-initiativet för organisationer är förmodligen att investera i att kunna hjälpa chefer att lyckas på 100 dagar när de byter position...

Läs mer

jan 02, 2021

Den mest effektiva metoden för ledarskapsutveckling?

Många är skeptiska till vad man får tillbaka på en investering i ledarutveckling. Ett lovande nytt tillvägagångssätt är att stötta ledare under de första 100..

Läs mer

dec 18, 2020

Konkurrenskraftiga trender inom utvecklingen av ledarskapsindustrin

Digitaliseringen förändrar det konkurrensutsatta området inom ledarskapsutvecklingsbranschen. Det gör också utvecklingsprogram potentiellt mindre effektiva..

Läs mer

dec 18, 2020

Digitala verktyg som erbjuds för ledarskapsutveckling

Att hitta rätt bland alla nya produkter som finns inom ledarskapsutveckling kan vara utmanande. Den här artikeln erbjuder ett användbart sätt att dela in..

Läs mer

dec 18, 2020

Effektiv ledarskapsutveckling: Hur man ökar engagemang i program

Att få inlärningsprogram att absorberas och människor att engagera sig är en viktig del av att få ledarutveckling att fungera. Den här artikeln är en praktisk..

Läs mer

dec 17, 2020

Få ledare att använda nya digitala lösningar

Anställda är överväldigade av nya verktyg och appar. Den här artikeln ger en praktisk guide till hur man får människor att använda dem och visar på exempel.

Läs mer

dec 17, 2020

Hur man kombinerar digitala ledarskapsaktiviteter för utveckling i inlärningsströmmar

Digital teknik ändrar mallen för hur inlärningsströmmar ska struktureras. Själva tekniken, och hur vi använder den, uppmuntrar oss att sprida ut aktiviteter..

Läs mer

dec 17, 2020

Hur man utformar och implementerar digitala ledarskapsutvecklingsprogram

  3U-modellen är en enkel, användbar modell för att arbeta med vilken digital produkt eller tjänst som helst. Det finns tre perspektiv för var och en av oss i..

Läs mer

dec 17, 2020

Hur digitaliseras erfarenhetsinlärning

Många är skeptiska till att digitalisera lärande som traditionellt sett har baserats på levande, fysiska upplevelser. Den här artikeln beskriver hur både..

Läs mer

dec 16, 2020

Hur man digitaliserar personliga utveckling i ledarskapsutveckling

Det finns en del personliga utvecklingsaktiviteter för chefer som kan digitaliseras full ut, där allt händer online, delvis där digitala verktyg strukturerar..

Läs mer