Norske Partnere


Hvis du er lokalisert i Norge, og kjenner en av våre lokale partnere, er du velkommen til å kontakte dem i stedet for oss.

Samareh Halvorsen

Partner

+47 994 58 752

Orion

Aslak Johansen
+47 982 32 530

Lederhagen

Filip Skogstad
+47 982 04 762

Impaktor

Eivind Garshol
+47 913 72 696

PM Management

Petter Moestue
+47 90716040

TalconB

Karl-Morten Busk
+47  930 29 126

Ludvig Consulting

Leif Ludvigsen
+47 908 53 592

Internasjonale Partnere


Hvis du er lokalisert i et av landene nedenfor, kan du kontakte vår lokale partner for mer informasjon om ELLA.

Hvis du er lokaliserti et annet land, eller ønsker å vite mer om å bli en forhandler av ELLA,
vennligst kontakt hovedkontoret vårt ved å klikke Kontakt oss .

BeNeLux

Margot Knol
+31 6 51 11 87 20

Nord Amerika

Christine Hepburn
+1 416 561 2340

Sverige

Anders Åberg
+46 76 397 91 88

Storbritannia

John Cowley
+44 7785 978447

Changing roles is risky!


Take a look at a video about the risks managers face when they change roles or you can take the test that shows what risks you face when changing roles in a real or fictional example.

Watch Video Test your risk