100Days blog

nov 30, 2020

Konkurransemessige trender i lederutviklingsindustrien

Digitalisering endrer det kompetitive landskapet i lederutviklingsindustrien. Det gjør også utviklingsprogrammer potensielt mindre effektive ved å bevege..

Les mer

nov 30, 2020

Digitale verktøy som tilbys for effektiv lederutvikling

Å bevege seg blant alle de nye produktene og tjenestene innenfor lederutvikling er utfordrende. Denne artikkelen tilbyr en nyttig måte å gruppere løsninger i..

Les mer

nov 30, 2020

Hvordan designe og implementere digitale lederutviklingsprogrammer

3U-modellen er et enkelt og nyttig rammeverk for å jobbe med ethvert digitalt produkt eller tjeneste. Det er 3 perspektiver for hver av u-ene i modellen som..

Les mer

nov 30, 2020

Hvordan digitalisere erfaringslæring

Mange er skeptiske til digitalisering av læring som tradisjonelt har vært basert på live, fysisk erfaring. Denne artikkelen beskriver hvordan både digitale..

Les mer

nov 30, 2020

Hvordan digitalisere den personlige utviklingsdelen innenfor lederutvikling

Noen personlige utviklingsaktiviteter for ledere kan digitaliseres fullstendig. Alt skjer på nettet og digitale verktøy strukturerer og rammer inn erfaringer..

Les mer

nov 30, 2020

Hvordan måle effekten av lederutvikling

Å måle resultater er en av de tre hovedutfordringene (behov, overføring, måling) for å demonstrere at lederutvikling lønner seg identifisert i artikkelen..

Les mer

nov 30, 2020

Hvordan gjøre lederutvikling effektiv

Til tross for at det er en stor global næring til en verdi av rundt 70 milliarder dollar, er lederutvikling plaget av skepsis. Mange mener det ikke er noen..

Les mer

nov 30, 2020

Hvordan møte deltakernes behov i et lederutviklingsprogram

Å møte deltakernes behov er en av de tre hovedutfordringene (behov, overføring, måling) for å sikre at lederutvikling fungerer, identifisert i Hvordan gjøre..

Les mer

nov 30, 2020

Den mest effektive tilnærmingen til lederutvikling som er mulig?

Mange er skeptiske til avkastningen på en investering i lederutvikling. En lovende ny tilnærming er å støtte ledere i de første 100 dagene i en ny rolle når..

Les mer

nov 25, 2020

Google metoden for effektiv lederutvikling

Vi bruker alle google-søk for å finne svar på spørsmålene våre. Vi ser ofte på videoene google foreslår for forklaringer. Denne undervisningsmetoden kan..

Les mer