ELLA is de digitale coach voor managers die starten in een nieuwe functie.

Tot wel 40% presteert onder de maat in een nieuwe functie.
70% zegt dat hun organisatie geen support bood.
Ella helpt managers wel succesvol te zijn in 100 dagen.

Download e-book TEST JE RISICO

Risk

Een Best Practice-benadering voor de eerste 100 dagen helpt managers om te slagen in nieuwe rollen.


Bekijk enkele leuke voorbeelden van hoe best practices het verschil maken.

Barn-i-bil

Kinderen zijn veilig

Best practice in kinderstoeltjes lost het probleem op. Het aantal dodelijke ongevallen wordt daalt enorm.

LEES MEER OVER ELLA

Flyver

Vliegtuigen storten nog zelden neer

De ongevallencijfers zijn extreem laag door het feit dat de piloten best practice volgen.

LEES MEER OVER ELLA

Van functie veranderen is risicovol!


Bekijk een video over de risico's die managers lopen als ze van functie wisselen of maak de test die laat zien welke risico's je loopt als je van functie wisselt in een echt of fictief voorbeeld.

BEKIJK VIDEO TEST JE RISICO

Succes voor de prijs van een smartphone

Een manager die faalt in een nieuwe functie kost ongeveer 2 jaarsalarissen! De kosten doordat doelstellingen niet bereikt worden, door slechte beslissingen, gederfde omzet, gefrustreerde collega's etc. zijn nog veel hoger.

Het voordeel van managers die binnen 100 dagen succesvol zijn in een nieuwe functie is dus enorm.

Leer Meer

ellafp
Jumping gap photo Doran-erickson-gdAuwo-qj5k-unsplash

De meest effectieve benadering van leiderschapsontwikkeling ter wereld!

Succes in 100 dagen is de springplank naar succes voor de rest van de 4,5 jaar die een manager gemiddeld in de functie zit.
Met de focus op vroegtijdig succes bereik je extra veel managers, omdat 20-25% van de managers ieder jaar van functie verandert.

Download e-book